Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2014

12:00

October 26 2014

12:00

October 19 2014

12:00

October 12 2014

12:00

September 28 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

September 21 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

September 14 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

September 07 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

August 31 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

August 10 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

August 03 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

July 27 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

July 20 2014

12:00

Top 5 artists this week

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

July 13 2014

12:00

July 06 2014

12:00

June 29 2014

12:00

June 22 2014

12:00

June 15 2014

12:00

June 08 2014

12:00

June 06 2014

14:22
Każdy słusznie marzy o schronieniu i o bezpieczeństwie w swoim mieszkaniu. Ponieważ obecnie jest to niemożliwe, owo marzenie, uznawane za mrzonkę, powoduje istną uczuciową histerię; budowa domu przypomina trochę spisanie testamentu… Kiedy zbuduję własny dom… postawię w przedsionku swój pomnik, a moja psinka Ketty będzie miała swój salon. Kiedy będę pod własnym dachem itd. Temat dla neurologa. Kiedy przychodzi czas postawienia tego domu, nie jest to czas dla murarza czy technika – to czas, w którym każdy pisze poemat.
— Le Corbusier, W stronę architektury (tł. T. Swoboda)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl